بیشتر بخوانید
خواص شمعها

شمع چیست؟ (فلسفه روشن کردن شمع)

شمع چیست؟ (فلسفه روشن کردن شمع) آیا دلیل روشن کردن شمع رو در مراسمات مذهبی، عرفانی، فلسفی، روحانی یا حتی خرافی می دانید؟ جهانی که ما و بقیه موجودات در...

بیشتر