مشاهده همه 6 نتیجه

نمایش نوار کناری

اسانس سوز پارسی

اسانس سوز سرامیکی پارسی که در آن سعی شده از نمادهای ایرانی استفاده شود. وجود صنوبر رنگ آمیزی شده، مرغ آمین و طاق پارسی از جمه نمادهایی است که در این اسانس سوز به کار رفته است.

اسانس سوز پارسی سفید

اسانس سوز سرامیکی پارسی که در آن سعی شده از نمادهای ایرانی استفاده شود. وجود صنوبر رنگ آمیزی شده، مرغ آمین و طاق پارسی از جمه نمادهایی است که در این اسانس سوز به کار رفته است.

اسانس سوز پارسی سیاه

اسانس سوز سرامیکی پارسی که در آن سعی شده از نمادهای ایرانی استفاده شود. وجود صنوبر رنگ آمیزی شده، مرغ آمین و طاق پارسی از جمه نمادهایی است که در این اسانس سوز به کار رفته است.