خواص شمعها

شمع چیست؟ (فلسفه روشن کردن شمع)

شمع چیست؟ (فلسفه روشن کردن شمع)

آیا دلیل روشن کردن شمع رو در مراسمات مذهبی، عرفانی، فلسفی، روحانی یا حتی خرافی می دانید؟

جهانی که ما و بقیه موجودات در آن زندگی میکنیم، تشکیل شده از چهار عنصر آب، باد، خاک و آتش است. منظور از جهان، تمام کائناتی است که خداوند آن ها را خلق کرده است.

اما به راستی چه ارتباطی بین روشن کردن شمع، مراسمات نیایش و دعا، مراسمات شیطانی و چهار عنصر تشکیل دهنده هستی است؟

اجازه بدین بینیم چرا دعا کردن زبانی یا حرز و نوشته در اصول مذهبی اشاره شده است، دعا کردن از طریق زبان پیام ما را از طریق هوا به شعور هستی انتقال میده و همینطور حرز و نوشته از طریق خاک پیام ما رو منتقل میکنند یا اگر نوشته ای را به آب بسپاریم از دو عنصر آب و خاک استفاده کرده ایم و قطعا جواب بهتری خواهیم گرفت.

ولی در مکانی که این چهار عنصر وجود داشته باشند اثرات دعای ما بیشتر و حال روحانی افراد حاضر در آن مکان عالی تر خواهد بود.

اما ویژگی شمع چیست؟

در شمع چهار ویژگی وجود دارد که جهان هستی بر پایه آن شکل گرفته است:

  • موم شمع: موم شمع از دل خاک پدید آمده است
  • شعله شمع: آتش، شگفت انگیز ترین عنصر خلقت
  • دود شمع: عنصر هوا که دعاهای ربانی ما رو هدایت خواهد کرد
  • موم ذوب شده: که نشانگر عنصر آب در خلقت است.

پس توصیه گذشتگانمون به ما استفاده از شمع بوده و هنوز هست.

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *